Career Building

[Career][grids]

Personality

[Personality Development][twocolumns]

Amazing Facts

[Amazing Facts][grids]

Motivational

[Motivational Story][twocolumns]

Historical Monuments In India

Ajanta- Ellora Caves (Aurangabad,Maharashtra) : Gupta rulers

Aram Bagh (Agra,UP) : Babur

Agra Fort (Agra,UP) : Akbar

Akbar’s Mausoleum (Sikandra,UP) : Akbar

Itmad-ud-daula Fort (Agra,UP) : Noorjahan

Bibi Ka Maqbara (Aurangabad,Maharashtra) : Aurangzeb

CharMinar (Hyderabad,Andhra Pradesh) : Quli Qutub Shah

Deewan-e- Khas (Agra Fort,UP) : Shahjahan

Elephanta’s cave (Mumbai,Maharashtra) : Rashtrakuta rulers

Fatehpur Sikri (Agra,UP) : Akbar

Ferozshah Kotla (Delhi) : Ferozshan Tughlaq

Gateway of India (Mumbai,Maharashtra) : British Govt.

Hawa Mahal (Jaipur,Rajasthan) : Maharana Pratap Singh

Humayun’s Tomb (Delhi) : Humayun’s wife

Jama Masjid (Agra,UP) : Shahjahan

Jama masjid (Delhi) : Shahjahan

Jagannath Temple (Puri,Odisha) : Anantvarman Ganga

Jantar-Mantar (Delhi) : Sawai Jai Singh

Jim Corbett Park (Nainital,Uttarakhand) : Sir Malcom Hailley

Jodhpur Fort (Jodhpur,Rajasthan) : Rao Jodhaji

Makka Masjid (Hyderabad,Andhra Pradesh) : Quli Qutub Shah

Moti Masjid (Agra Fort,UP) : Shahjahan

Moti Masjid (Delhi Fort) : Aurangzeb

Qutub Minar (Delhi) : Qutubuddin Aibak

Red Fort (Delhi) : Shahjahan

Sabarmati Ashram (Ahmadabad,Gujarat) : Mahatma Gandhi

Shantiniketan (West Bengal) : Rabindra Nath Tagore

Shish Mahal (Agra,UP) : Shahjahan

Shalimar Garden (Srinagar,J & K) : Jahangir

Sun Temple (Kornak,Odisha) :NarsimhadevaI

Swarna Mandir (Golden Temple) (Amritsar,Punjab) : Guru Ramdas

Tajmahal (Agra,UP) : Shahjahan

Vellure Math (Kolkata,West Bengal) : Swami Vivekanand


No comments: